1.Bảng giá hàng order

Tiền hàng trên web TQ (1)
Phí ship Trung Quốc (2)
Dịch vụ mua hàng (3)
Phí vận chuyển TQ - VN (4)
Tổng tiền thanh toán

Trong đó:

(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)

(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của giaodich1688.com

(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho giaodich1688.com

(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho giaodich1688 tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích

Phí cước vận chuyển NHANH
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 10 kg 24.900đ 37.900đ
từ 10 - 50 kg 22.900đ 36.900đ
từ 50 - 150 kg 20.900đ 33.900đ
>= 150 18.900đ 31.900đ
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 4 ngày 4 - 6 ngày
Phí cước vận chuyển Tiết kiệm
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 10 kg 20.900đ 23.500đ
từ 10 - 50 kg 18.900đ 21.500đ
từ 50 - 150 kg 16.900đ 19.500đ
>= 150 14.900đ 17.500đ
Thời gian kho TQ - kho VN 5 - 9 ngày 7 - 13 ngày
Phí mua hàng
Giá trị đơn hàng % phí mua hàng
0 < 2 triệu 4%
từ 2 triệu tới 10 triệu 3.5%
từ 10 triệu tới 100 triệu 2%
từ 100 1.5%

2.Bảng giá hàng ký gửi

Phí cước vận chuyển NHANH
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 50 kg 22.900đ 36.900đ
> 50 kg 19.900đ 23.900đ
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 4 ngày 7 - 10 ngày

3.Chiết khấu cấp thành viên

Chú ý:

Chiết khấu phí mua hàng là chiết khấu phí đặt cọc ban đầu

Chiết khấu phí vận chuyển TQ VN là chiết khấu cân nặng

Chiết khấu phí giao dịch là chiết khấu phí dịch vụ mua hàng

Khách hàng Vip 0 Vip 1 Vip 2 Vip 3
Tổng giao dịch tích lũy < 100 triệu 100 -> 300 triệu 300 -> 800 triệu 800 -> 1.5 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng 0% 5% 10% 15%
Ck phí vận chuyển TQ-VN 0% 0.5% 1% 1.5%
Ck phí giao dịch 0% 5% 10% 15%
Ck phí kiểm đếm 5% 7% 9% 11%
Đặt cọc tối thiểu 70% 65% 60% 55%
Khách hàng Vip 4 Vip 5 Vip 6 Vip 7 Vip 8
Tổng giao dịch tích lũy 1.5 tỷ -> 2.5 tỷ 2.5 tỷ -> 5 tỷ 5 tỷ -> 10 tỷ 10 tỷ -> 20 tỷ > 20 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng 20% 25% 30% 35% 40%
Ck phí vận chuyển TQ-VN 2% 2.5% 3% 3.5% 4%
Ck phí giao dịch 20% 25% 30% 35% 40%
Ck phí kiểm đếm 13% 15% 17% 19% 21%
Đặt cọc tối thiểu 50% 45% 40% 35% 30%

4.Phí kiểm đếm sản phẩm

Số lượng sản phẩm / đơn Mức phí thu (nghìn / sản phẩm)
1-2 sản phẩm 5.000đ
3-20 sản phẩm 3.500đ
21-100 sản phẩm 2.000đ
> 100 1.500đ

5.Phí đóng gỗ

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 1 tệ

6.Phí chống sốc

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí chống sốc 5 tệ 0.65 tệ

7.Phí Ship Việt Nam

ship VN