1.Bảng giá hàng order

Tiền hàng trên web TQ (1)
Phí ship Trung Quốc (2)
Dịch vụ mua hàng (3)
Phí vận chuyển TQ - VN (4)
Tổng tiền thanh toán

Trong đó:

(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)

(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của giaodich1688.com

(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho giaodich1688.com

(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho giaodich1688 tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích

Phí cước vận chuyển (gói đặc biệt)
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 10 kg 26.000đ 40.000đ
10 - 30 kg 23.000đ 35.000đ
> 30 kg 19.500đ 32.000đ
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 5 ngày 4 - 7 ngày
Phí cước vận chuyển hàng thời trang
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 10 kg 19.000đ 33.000đ
10 - 30 kg 18.000đ 30.000đ
> 30 kg 17.000đ 29.000đ
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 5 ngày 4 - 7 ngày
Phí cước với hàng nhẹ trên 2m3
M3 Hà Nội TP.HCM
> 2M3 10.000đ/1kg 11.500đ/1kg
> 5M3 9.000đ/1kg 10.800đ/1kg
> 30M3 Liên hệ để được tư vấn
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 5 ngày 4 - 7 ngày
Phí mua hàng
Giá trị đơn hàng % phí mua hàng
0 < 1 triệu 6%
từ 1 triệu tới 30 triệu 3.5%
từ 30 triệu tới 50 triệu 3%
từ 50 triệu tới 100 triệu 2.5%
từ 100 triệu tới 200 triệu 2%
> 200 triệu 1.5%
(*1 M3 tính bằng 250kg)

2.Bảng giá hàng ký gửi

Phí cước vận chuyển (gói đặc biệt)
Cân nặng Hà Nội TP.HCM
< 10 kg 30.000đ 44.000đ
10 - 30 kg 27.000đ 39.000đ
> 30 kg 23.500đ 36.000đ
Thời gian kho TQ - kho VN 2 - 5 ngày 4 - 7 ngày

3.Chiết khấu cấp thành viên

Chú ý:

Chiết khấu phí mua hàng là chiết khấu phí đặt cọc ban đầu

Chiết khấu phí vận chuyển TQ VN là chiết khấu cân nặng

Chiết khấu phí giao dịch là chiết khấu phí dịch vụ mua hàng

Khách hàng Vip 0 Vip 1 Vip 2 Vip 3
Tổng giao dịch tích lũy < 100 triệu 100 -> 300 triệu 300 -> 800 triệu 800 -> 1.5 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng 0% 5% 10% 15%
Ck phí vận chuyển TQ-VN 0% 0.5% 1% 1.5%
Ck phí giao dịch 0% 5% 10% 15%
Đặt cọc tối thiểu 80% 75% 70% 65%
Khách hàng Vip 4 Vip 5 Vip 6 Vip 7 Vip 8
Tổng giao dịch tích lũy 1.5 tỷ -> 2.5 tỷ 2.5 tỷ -> 5 tỷ 5 tỷ -> 10 tỷ 10 tỷ -> 20 tỷ > 20 tỷ
Chiết khấu phí mua hàng 20% 25% 30% 35% 40%
Ck phí vận chuyển TQ-VN 2% 2.5% 3% 3.5% 4%
Ck phí giao dịch 20% 25% 30% 35% 40%
Đặt cọc tối thiểu 60% 55% 50% 45% 40%

4.Phí kiểm đếm sản phẩm

Số lượng sản phẩm / đơn Mức phí thu (nghìn / sản phẩm)
1-2 sản phẩm 5.000đ
3-20 sản phẩm 3.500đ
21-100 sản phẩm 2.000đ
> 100 1.500đ

5.Phí đóng gỗ

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 1 tệ

6.Phí chống sốc

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí chống sốc 5 tệ 0.65 tệ